[giaban][/giaban]
[mota] Bình yên đến từ bên trong
Đừng tìm nó bên ngoài.
Bớt nghe
Bớt nói 
Bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh
Cho mình Bình An [/mota]
[chitiet] Hình ảnh 4 chú tiểu che mắt, che tai, che miệng, che thân lần lượt có tên:
Iwazaru: Tượng bịt miệng có nghĩa là tôi không nói những điều xấu.
Kikazaru: Tượng bịt tai có nghĩa là tôi không nghe những điều xấu.
Shizaru: Tượng bịt thân có nghĩa là tôi không làm những điều xấu.
Mizaru: Tượng bịt mắt có nghĩa là tôi không nhìn thấy những điều xấu. [/chitiet]

Chat với chúng tôi